ESTUDI D’ARQUITECTURA I OBRA

Gestió Integral per a cada Projecte d’Arquitectura  

Des del disseny fins a l’execució, gestionem cada detall per a garantir resultats
excepcionals, oferint projectes integrals d’habitatges, retail i corporatius.

camarabonastre_cub1

PROJECTE D’ARQUITECTURA

Creem espais

linia

Desenvolupem projectes integrals d’arquitectura en totes les seves fases i en tot el territori. Des de l’assessorament inicial, ja sigui pel lloguer o compra d’un solar, habitatge o local, per desenvolupar unes primeres idees abans de prendre decisions, per disposar de paràmetres estimatius de cost d’obra o viabilitat de projectes fins al desenvolupament complert d’aquest. Entrem o sortim en qualsevol punt que es requereixi, oferint una gestió integral tant del projecte com de l’obra. Volem que el client se senti acompanyat durant tot el procés, gaudeixi i obtingui un resultat de qualitat d’acord a les seves necessitats i requeriments.

Creem espais que donen resposta tant estètica com funcional, l’una al servei de l’altra. En definitiva, ens agrada donar llebre per gat.

Coneix els nostres PROJECTES

camarabonastre_cub2

GESTIÓ D’OBRA

Direcció d’obra en profunditat

linia

Considerem la gestió de l’obra com una direcció d’obra en profunditat, controlant materials, acabats i cost en tot moment, i respectant tant el temps d’execució com el pressupost acordat.

camarabonastre_icon_clau_linia2

Treballem tant amb industrials propis com amb industrials externs que proposi el client o que requereixi l’obra, sempre sota la filosofia, si així es vol, d’entrega de claus en mà.

camarabonastre_icon_habitatge_linia3

El nostre objectiu és materialitzar en obra les respostes del projecte, obtenint resultats plenament satisfactoris en tots els seus aspectes (econòmic, disseny, temps d’execució i qualitat). Ens agrada quan els nostres clients repeteixen i ens recomanen, és bona senyal.

camarabonastre_icon_projecte_linia2

També oferim l’acompanyament per sol·licitar i obtenir subvencions econòmiques que ofereix l’administració pública per a la rehabilitació, tant a nivell d’habitatge individual com en comunitats de propietaris o per temes de millora energètica, en el que es veuen directament beneficiats els usuaris, per la seva optimització del consum energètic i les subvencions en les intervencions a realitzar.

camarabonastre_cub3

ASSESSORAMENT

Dissipem dubtes

linia

camarabonastre_icon_local_linia  

Locals o edificis on es desenvolupen activitats

En locals comercials i sector terciari, l’assessorament tècnic és vital per a garantir el final feliç, o com a mínim sense sorpreses, en el procés de passar de la idea a la materialització d’aquesta. Depenent de cada cas, l’assessorament consisteix en una inspecció, de la qual realitzem un informe, del solar o locals candidats a la compra o lloguer per a la ubicació de l’activitat que es vulgui desenvolupar. D’aquesta manera, es pot garantir que les característiques del local siguin compatibles en l’activitat, tant a nivell normatiu com de funcionament.

En altres casos, i depenent del tipus d’activitat i de la ubicació d’aquesta, es requerirà un projecte tècnic. En aquest cas, l’assessorament inicial s’haurà de desenvolupar i convertir-se en projecte tècnic, pel que s’oferiran solucions tant a nivell arquitectònic com d’instal·lacions, arribant a la gestió integral del projecte i obra, si així es vol.

camarabonastre_icon_bombeta  

Habitatges

Som conscients que acabar de decidir la compra o lloguer d’un solar o habitatge no és fàcil. Independentment de l’objectiu de la compra o lloguer, ja sigui per ús propi, per lloguer o rehabilitació, tenir una opinió tècnica pot ajudar a dissipar dubtes, prendre consciència del potencial real de l’espai i evitar sorpreses ja siguin per motius constructius preexistents o càrregues econòmiques inesperades.

Per suposat, oferim assessorament però també el desenvolupament del projecte en la fase o fases que es requereixin, des de l’inici fins a la gestió integral del projecte i obra.

camarabonastre_cub2

CERTIFICATS

Garantim

linia

Els certificats garanteixen, sota la responsabilitat del tècnic que el realitza, les característiques tècniques de caràcter constructiu que es defineixen.

Garanteix que les característiques físiques de l’habitatge acompleixin tots els requeriments mínims d’espai, il·luminació, ventilació i instal·lacions que el fan apte per ser habitable. Aquest certificat és obligatori per a la compra/venda o lloguer d’habitatges. També és un dels certificats que es realitzen al final d’una obra nova o el canvi d’ús a habitatge.
Descriu les característiques dels tancaments (pell) i instal·lacions de l’edifici o una entitat d’aquest, donant informació sobre l’eficiència energètica (consum per assolir les condicions de confort per l’ús previst de l’entitat certificada) i aportat mesures de millora analitzades quantitativament. Seria un equivalent a la informació que mirem al triar un electrodomèstic, sabent si és “A”, “B”, “C”… tot i que en una construcció existent, queda molt camí per fer i el més habitual és trobar-nos entre “D”, “E” i “F”… poc a poc. Aquest certificat és obligatoria per la compra/venda o lloguer d’edificis, locals i habitatges. També és un dels certificats que es realitzen en la sol·licitud de llicència i finalització de projectes d’obra nova o canvi dús.
Aquesta inspecció es realitza amb la intenció de verificar que els edificis amb més de 45 anys d’antiguitat tenen un correcte manteniment i ús efectiu, així com verificar que no hi ha patologies importants que requereixin ser reparades per garantir la seguretat dels seus usuaris. Seria un equivalent a la ITV dels automòbils, ja que l’objectiu és garantir la seguretat així com perllongar la vida dels edificis. El tècnic que realitza l’informe, mitjançant la visita a l’edifici i a l’interior dels locals o habitatges, determina l’estat de conservació i si hi ha alguna lesió o patologia a reparar així com l’urgència o gravetat d’aquestes, sent obligació per part de la propietat assumir les obres que se’n derivin en cas que n’hi hagi. Les comunitats de propietaris dels edificis o propietaris únics, tenen l’obligació de passar l’inspecció en els següents terminis, segons la data de construcció de l’edifici:
– Anterior a 1930, data límit el 31 de desembre de 2012.
– Entre 1931 i 1950 , data límit el 31 de desembre de 2013.
– Entre 1951 i 1960 , data límit el 31 de desembre de 2014.
– Entre 1961 i 1970 , data límit el 31 de desembre de 2015.
– A partir de 1971, data límit el 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat.

camarabonastre_cub2

FORMACIÓ

per emprenedors

linia

Col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona impartint cursos a Barcelona Activa, on es donen pautes bàsiques, de manera gratuïta, sobre les “Claus d’èxit per a la recerca del local ideal”. Per suposat, aconsellem l’assistència, donat que és un bon punt de partida per ubicar-se i tenir una visió global del procés a seguir i els factors que intervenen en l’obertura d’una activitat comercial.