Project Description

  • 2_Can Cuiàs
  • 6_Can-Cuiàs
  • 11_Can-Cuiàs
  • 17_Can-Cuiàs

CAN CUIÀS


TÍTOL Reconversió d’una nau industrial en oficines centrals d’una empresa
LOCALITAT Montcada i Reixach
DATA Gener 2017 – Maig 2017
SUPERFÍCIE 955m² oficines / 1.902 aparcament
COL·LABORADORS Nicolás Fotografía
BSO Baldó Serveis i Obres
IBBE instal·ladors

quadrat1 Can Cuiàs

Llum i confort

El projecte s’encarrega amb l’objectiu de convertir una nau industrial en la seu de les noves oficines centrals d’un grup empresarial. La nau té la configuració típica de les construccions industrials, planta diàfana amb estructura metàl·lica, coberta a dos aigües cobrint cada crugia i obertures per il·luminació i ventilació únicament en façana.

El primer objectiu que ens vam marcar va ser el de portar llum a tots els racons de la nau, per tal de que els seus treballadors tinguessin unes condicions òptimes de treball, ja fos en despatxos tancats o en zones de treball diàfanes. Aquest fet s’aconsegueix amb el nou pati central, que fa de ròtula de totes les àrees de treball.

La planta s’organitza en quatre zones amb un programa molt diferenciat però que es relacionen mitjançant el pati interior, que banya l’espai amb un torrent de llum natural. Només accedir trobem la recepció i dues sales petites de reunions. A continuació trobem una sala polivalent dotada d’espai d’office-menjador, juntament amb tres sales de formació. Al fons de la nau es situa un gran espai diàfan on hi ha diferents llocs de treball, organitzats en petits grups separats pel mobiliari. Finalment, en la zona oest de les oficines es troba l’àrea reservada per direcció, amb despatxos de dimensions més reduïdes i sales de reunions. La nova distribució també s’acompanya de la corresponent instal·lació de climatització i calefacció, de renovació d’aire, així com les noves canalitzacions d’aigua i electricitat per tal de condicionar l’espai a les necessitats dels usuaris.

El segon objectiu ha estat la unificació i actualització de la façana existent amb la utilització de nous materials i la reordenació de les obertures. El nou acabat de la façana combina uns panells metàl·lics ondulats amb un emmarcat de les finestres realitzat amb pletines metàl·liques que, depenent de l’orientació d’aquestes, sobresurt més o menys del pla de façana actuant com a elements de protecció solar

El darrer repte ha sigut que les noves oficines oferissin una imatge nova mantenint l’esperit original de l’empresa. És per això que en tot el disseny d’interiors s’han utilitzat els colors corporatius i el logotip de l’empresa tant a la zona de l’aparcament com amb la nova configuració de façana.

https://www.camarabonastre.com/wp-content/uploads/2017/06/2_Can-Cuiàs.png
https://www.camarabonastre.com/wp-content/uploads/2017/06/6_Can-Cuiàs.png
10_Can-Cuiàs
9_Can-Cuiàs
17_Can-Cuiàs
https://www.camarabonastre.com/wp-content/uploads/2017/06/12_Can-Cuiàs.png
11_Can-Cuiàs
16_Can-Cuiàs
19_Can-Cuiàs
quadrat1 Tens curiositat?

Mira l’evolució de l’obra