Project Description

Casa D14


TÍTOL Projecte de reforma integral d’un habitatge unifamiliar
LOCALITAT Castelldefels
DATA EXECUCIÓ Abril – Agost 2019
SUPERFÍCIE  140 m²
COL·LABORADORS Anna Gil, fotografía
GESTIÓ DE L’OBRA Càmara Bonastre Arquitectura

quadrat1 Casa D14

Una segona residència que creix amb la familia

Aquest projecte adapta una segona residència, gairebé 40 anys després que els seus propietaris encarreguessin la seva construcció, a les noves necessitats de la seva crescuda família.

La nova proposta parteix de la idea de comunicar tot l’espai interior de planta baixa, desplaçant l’espai de cuina i menjador a la part frontal de la casa, en contacte directe amb el porxo d’entrada, on la família frueix de les nits d’estiu.

La sala d’estar es trasllada a la part  del darrera de la planta, amb sortida al jardí posterior i dotant l’espai central d’una llar de foc prevista per donar caliu a tots els racons.

Es millora també l’accessibilitat de l’habitage, creant una rampa que supera els graons que donen accés al porxo i igualant la cota dels paviments de la planta baixa, abans dividits en dues cotes.

També es dota l’habitatge amb calefacció, en tota la seva superfície i sectoritzant cada planta amb control remot, per tal de permetre el seu ús a l’hivern, convertint la casa en competència directa per la seva residència habitual.