Project Description

Habitatge P478


TÍTOL Projecte de reforma integral d’un habitatge a l’Eixample
LOCALITAT Barcelona
DATA EXECUCIÓ Abril 2018 – Juliol 2018
SUPERFÍCIE  120 m²
COL·LABORADORS Anna Gil, fotografía
GESTIÓ DE L’OBRA Càmara Bonastre Arquitectura

quadrat1 Habitatge P478

Un jardí interior per donar lluminositat i confort

Ens trobem davant un pis tradicional de l’Eixample, d’estructura allargassada amb accés des d’un extrem de l’habitatge, un llarg passadís amb dos patis de llums interiors i abocat a façana a l’altre extrem.

El projecte parteix d’un doble objectiu: per una banda aprofitar tots els espais de l’habitatge minimitzant el passadís connectant tots els espais d’ús comú. Per l’altra, es buscarà l’optimització de l’entrada de llum natural, un bé escàs en aquest habitatge.

Això s’aconseguirà creant un espai central, previst com estudi/sala de jocs, que mitjançant un tancament ajardinat amb llum zenital, farà de ròtula i trencarà el passadís, fent arribar la llum natural del pati a la part central de l’habitatge.

Els trams de passadís es desenvolupen amb armaris, miralls i parets de pissarra, que dotaran l’habitatge d’emmagatzematge i espais addicionals de joc i llum.

S’uneixen les dues habitacions preexistents de la banda de la façana en un únic espai, on s’hi situa la cuina-sala d’estar i menjador, creant un gran espai familiar en contacte directe amb l’exterior.