Project Description

Habitatge RT20


TÍTOL Projecte de canvi d’ús de local a habitatge al barri de Sants
LOCALITAT Barcelona
DATA EXECUCIÓ Gener 2018 – Juliol 2018
SUPERFÍCIE  68 m²
COL·LABORADORS Anna Gil, fotografía
GESTIÓ DE L’OBRA Càmara Bonastre Arquitectura

quadrat1 Habitatge RT20

O com transformar un antic restaurant en un loft confortable i llumiós

Aquest encàrrec parteix de la base de replantejar l’espai que ocupava l’antic restaurant d’aquesta planta baixa per convertir-lo en un nou habitatge modern i confortable, realitzant un canvi d’ús i sense perdre l’essència dels materials originals d’aquest edifici centenari del barri de Sants.

El projecte planteja tot el programa funcional en un únic espai que va des de la façana fins al pati interior. Al mateix temps, gràcies al mobiliari i al disseny dels tancaments, podem dividir el programa segons les necessitats dels usuaris garantint sempre la seva intimitat.

Un altre punt clau de la proposta ha estat el tractament de les obertures exteriors i la recuperació del pati posterior que ens han permès millorar l’entrada de llum natural i la ventilació de l’habitatge. També s’ha potenciat la recuperació dels materials originals, eliminant els revestiments i deixant vistes les parets de maó, les bigues de fusta i l’entrebigat ceràmic que contrasta amb l’aplicació de nous materials com l’acer, diferenciant l’estructura original de la nova intervenció.

quadrat1 Tens curiositat?

Vols saber com era abans?