Casa FJ027


TÍTOL Reforma integral i ampliació d’un habitatge unifamiliar
LOCALITAT Cornellà
DATA EXECUCIÓ Abril 2021 – Agost 2021
SUPERFÍCIE  75 m²
COL·LABORADORS Anna Gil, fotografia
GESTIÓ DE L’OBRA Càmara Bonastre Arquitectura

quadrat1 Casa FJ027

Habitatge familiar entre mitgeres

Després del desenvolupament de diversos projectes en aquesta parcel·la que s’anaven adaptant a les diferents opcions vitals que es plantejaven els seus propietaris, s’opta per la rehabilitació i ampliació d’aquest habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB, situat entre “gegants” plurifamiliars de vàries plantes.

El programa funcionals és de 2 habitacions, la principal abocada al pati interior i la secundària -que farà les funcions de despatx i saleta- a carrer, un bany complet i cuina, també en contacte amb el pati interior. Es deixa vist el forjat original de volta catalana i es trien acabats senzills i frescos, amb tonalitats mediterrànies.

L’actuació en la façana principal, manté els elements decoratius originals, maximitzant l’entrada de llum. Donat el contacte directe amb el carrer, es disposa de persianes mallorquines amb lames orientables i guies corredisses que garanteixin tant l’entrada de llum com la seguretat i privacitat dels espais en contacte amb el carrer.